Rotonde luchtfoto

Aansluitingen en beëindigingen

  • 18 november 2021

De detaillering van aansluitingen op en beëindigingen van betonverhardingen is uitermate belangrijk. Ook tijdens de uitvoering moet hieraan veel tijd besteed worden. De kans op vroegtijdige schade is anders groot. In de volgende paragrafen worden een aantal aansluitingen en beëindigingen beschreven.