Rotonde luchtfoto

T-aansluitingen en kruispunten

  • 18 november 2021

Bij T-aansluitingen en kruispunten wordt vaak afgeweken van de rechthoekige plaatvorm. Het voegenplan wordt meestal tijdens het ontwerp of bij de werkvoorbereiding gemaakt met de volgende uitgangspunten:

  • de voegen staan loodrecht op de rij- of stortrichting of er wordt voor gezorgd dat de plaathoeken groter dan 90° zijn;
  • de voegen moeten doorlopen en in elkaars verlengde liggen en mogen in geen geval eindigen tegen een andere plaat;
  • platen met sterk afwijkende afmetingen zijn gewapend en waar mogelijk gekoppeld.