Rotonde luchtfoto

Nabehandelen

  • 18 november 2021

Beton moet worden nabehandeld om (te snelle) uitdroging door zonneschijn en/of wind te voorkomen. Het nabehandelen gebeurt meestal door het aanbrengen van een curing compound. De meeste curing compounds zijn op parafinebasis. Hiermee wordt het verdampen van water uit het beton tegengegaan. Door het oppervlak van de betonverharding na te behandelen wordt het water vastgehouden dat nodig is voor de hydratatie.

Naast zonneschijn en wind is een hoge buitentemperatuur de oorzaak van ongewenste verdamping. De verdamping is groter naarmate de relatieve vochtigheid van de lucht afneemt en de temperatuur stijgt. Zonder nabehandeling verdampt het water en stopt de reactie tussen cement en water. Het gevolg is een onverhard toplaagje, dat zanderig wordt en zal stuiven.

De hoeveelheid curing compound en de tijdsduur van de nabehandeling is afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals:

  • cementsoort;
  • water-cementfactor;
  • betontemperatuur;
  • omgevingstemperatuur;
  • wel of geen zonneschijn;
  • relatieve vochtigheid van de lucht;
  • windsnelheid.