Rotonde luchtfoto

Bijzondere constructies

  • 18 november 2021

Met een (aangepaste) slipformpaver kunnen behalve betonnen wegen en paden, vliegveldverhardingen en industrieterreinen, ook andere betonnen constructies worden gemaakt. In dit hoofdstuk komen aan de orde:

  • voertuigkeringen, zowel in middenberm en als tegen tunnelwanden;
  • spoor- en trambanen, al dan niet voor embedded railconstructies;
  • banden en goten.
Bij deze constructies is de samenstelling van de betonmortel van groot belang, omdat die bij voertuigkeringen voldoende stabiliteit moet hebben en bij alle constructies de vlakheid een rol speelt. Daarbij moet de consistentie van de betonmortel worden afgestemd op de wijze van verwerking en op het in te zetten materieel.