Rotonde luchtfoto

Embedded railconstructies

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Embedded (ingegoten) railconstructies voor spoor- of trambanen of ballastloos spoor bestaan uit een continue plaat van gewapend beton met daarin uitkassingen voor de rails. De aanleg gebeurt met een aangepaste slipformpaver. Hierbij moet extra aandacht worden besteed aan de strakheid en een gelijkblijvende diepte van de inkassingen. De samenstelling van de betonmortel moet hierop zijn afgestemd. In verband met de wapening wordt aanbevolen een kleinere nominale korrel (16 mm) te hanteren dan gebruikelijk is. Veel aandacht moet worden besteed aan de exacte plaatsing van de wapening en het aanhouden van de voorgeschreven dekking.

D3006_figuur 60.jpg

Figuur 60 Aanleg embedded railconstructie voor tram

D3006_figuur 61.jpg

Figuur 61 ‘Slipformpaver-treintje’ in actie bij de Noord-Zuidlijn

D3006_figuur 62.jpg

Figuur 62 Aanleg embedded railconstructie voor trein

D3006_figuur 63.jpg

Figuur 63 Wapening voor embedded railconstructie voor tram