Rotonde luchtfoto

Verhoogde rijbaanscheiding

  • 18 november 2021

Bij turborotondes wordt een verhoogde rijbaanscheiding aangebracht. Hierbij worden eerst de afzonderlijke rijstroken gestort. Deze worden vervolgens met de koppelstaven aan elkaar gekoppeld. Tot slot wordt de rijbaanscheiding aangebracht. In verband met de verkeersveiligheid wordt aan weerszijden van de rijbaanscheiding een glasbolreflector in het beton opgenomen. In figuur 12 is de uitvoering van de verhoogde rijbaanscheiding weergegeven.

D3005_figuur 12.jpg

Figuur 12. Verhoogde rijbaanscheiding bij twee afzonderlijk gestorte rijstroken