Rotonde luchtfoto

Middengeleiders en druppels

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Middengeleiders worden bij voorkeur als een gesloten verharding uitgevoerd. Figuur 17 geeft een voorbeeld. In de middengeleider wordt elke 2,5 m een gezaagde voeg en iedere 10 m een uitzetvoeg gemaakt.

D3005_figuur 17.jpg

Figuur 17. Fietsdoorsteek met middengeleider uitgevoerd in printbeton