Rotonde luchtfoto

Aansluiting aanrijplaten

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Afhankelijk van de gehanteerde uitvoeringswijze wordt eerst de rotonde gestort en worden daarna de aanrijplaten aangebracht. Soms wordt deze volgorde omgedraaid, maar dan betreft het meestal handwerk (met rolling finisher dan wel met trilrei). Van belang is dat de verbinding tussen de aanrijplaten en de rotonde op een juiste wijze wordt uitgevoerd. Voor de aansluiting tussen aanrijplaten onderling wordt meestal een verdeuvelde uitzetvoeg toegepast. De aansluiting van de aanrijplaat op de rotonde wordt met een zware voegaansluiting gemaakt of wordt met doorsteekwapening, momentvast uitgevoerd.

Bij turborotondes wordt soms de verkeersaanvoerende aanrijplaat, de rijbaan en de verkeersafvoerende aanrijplaat in twee fasen met een slipformpaver aangelegd. Hierbij wordt in de aanrijplaten dezelfde langs- en dwarswapening toegepast als in de rijbaan.

Ook bij de uitvoering met een slipformpaver blijft altijd handwerk over, onder andere voor het aanbrengen van de aanrijplaten. Bij turborotondes wordt de aanrijplaat in handwerk momentvast verbonden.

D3005_figuur 13.jpg

Figuur 13. Voegovergang aanrijplaten op rotonde uitgevoerd als verdeuvelde uitzetvoeg

D3005_figuur 14.jpg

Figuur 14. Voegconstructie aanrijplaat en rotonde uitgevoerd als verdeuvelde uitzetvoeg

D3005_figuur 15.jpg

Figuur 15. Momentvaste verbinding van aanrijplaten op rotonde door middel van insteekwapening

D3005_figuur 16.jpg

Figuur 16. Voorbeeld stortplan turborotonde in twee fasen met slipformpaver