Rotonde luchtfoto

Putten en kolken

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Aanbevolen wordt om putten en kolken buiten de betonverharding te plaatsen. Wanneer er toch een put in de verharding moet worden opgenomen, dan wordt aanbevolen rondom de put extra wapening in de betonverharding op te nemen. Kolken voor de hemelwaterafvoer kunnen aan de buitenring van de rotonde in de betonband worden opgenomen. Door de vormgeving van de rotonde, met name de hogere ligging van de overrijdbare strook ten opzichte van de rijbaan, kan een rotonde alleen naar de buitenzijde afwateren volgens een zogenaamd kegelmodel. Afhankelijk van de straal en het oppervlak van de rotonde moeten meerdere hemelwaterafvoerkolken tussen de aansluitende wegen worden opgenomen.

D3005_figuur 18.jpg

Figuur 18. Detail putaansluiting in rijbaan van beton