Rotonde luchtfoto

Overrijdbare strook

  • 18 november 2021

Voor het materiaal van de verharding van de overrijdbare strook (ook wel rammelstrook genoemd) kan tussen asfalt, elementen en beton worden gekozen. Vanwege onkruidbestrijding en de schade die bij wringend verkeer al snel ontstaat aan de elementen, heeft een gesloten verharding de voorkeur. Gelet op het karakter en de afwikkeling van het verkeer op de rotonde is ook cementbeton op de overrijdbare strook een goede keuze. Naar keuze kan de overrijdbare strook in ongewapend beton (meest gebruikelijk), doorgaand gewapend beton of vezelbeton worden uitgevoerd (grotere voegafstanden dan bij ongewapend beton). Bij toepassing van ongewapend beton is het raadzaam om iedere 5 m krimp- of uitzetvoegen op te nemen om spanningen ten gevolge van uitzetten en krimp op te vangen. Wordt de overrijdbare strook aangebracht in doorgaand gewapend beton, dan kan het aanbrengen van krimp- of uitzetvoegen achterwege blijven. Het aanbrengen van het beton van de overrijdbare strook is altijd handwerk. Bij kleine rotondediameters kunnen ook prefab rammelstrookelementen worden toegepast.

De overrijdbare strook kan door een verhoogde aanleg en afwijkende oppervlakeigen-schappen zodanig worden vormgegeven, dat de weggebruiker niet de neiging heeft om dit vlak te berijden. Dit kan door een andere kleurstelling en een andere textuur van het oppervlak te kiezen. Wanneer het beton aan het oppervlak wordt ingekleurd met daarvoor geschikte kleurstoffen, moet voor het printen eerst de kleurstof worden aangebracht. Een fraaier resultaat geeft door-en-door gekleurd beton. Het nog verse betonoppervlak kan direct na verwerking worden geprint. Het printen geschiedt door een mal met een motief in het verse beton te drukken. Er zijn verschillende printmotieven beschikbaar, bijvoorbeeld een motief van straatstenen of een motief van basaltkeien. Het printen van een motief in beton heeft ten opzichte van elementenverharding het voordeel dat het oppervlak er weliswaar uitziet als een elementenverharding, maar er geen voegen tussen de elementen zijn. Ongewenste groei van onkruid of gras in de voegen wordt hiermee voorkomen.

Figuur 11a en 11b Printbeton met behulp van mallen; overrijdbare strook met ‘cobblestone’ print
D3005_figuur 11a.jpg
D3005_figuur 11b.jpg