Rotonde luchtfoto

Banden

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Voor de verschillende elementen over de doorsnede van de rotonde bestaan meerdere alternatieven. Voor de betonband tussen de rijbaan en de overrijdbare strook kan worden gekozen uit de volgende alternatieven:

  • Machinale aanleg van een ter plaatse gestorte massieve rotondeband op de fundering. Deze oplossing heeft vanwege het geringe onderhoud de voorkeur. De slipformpaver wordt aan de zijkant voorzien van een mal met daarin een aantal trillers, die voor de verdichting zorgen. Na ongeveer een dag wordt de band om de circa 2,5 m ingezaagd om wilde scheurvorming te voorkomen. Het resultaat is een rotondeband met een strak uiterlijk en die bestand is tegen de grote wringende krachten, die het vrachtverkeer veroorzaakt.
  • Grote prefab rotondeblokelementen (lengte circa 6,0 m). Deze elementen worden in hechtspecie met een steunrug van beton gesteld;
  • Kleine prefab betonelementen: RWS-betonbanden en/of rotondeblokken worden tegenwoordig vanwege de onderhoudsgevoeligheid nauwelijks meer toegepast.
Figuur 8 en 8a Machinaal storten van rotondeband met slipformpaver; zaagsnede krimpvoeg in rotondeband met krimpscheur
D3005_figuur 8.jpg
D3005_figuur 8a.jpg
D3005_figuur 9.jpg

Figuur 9. Twee principe doorsneden rotonde met rotondeband en rotondeblokken

In tabel 1 is een aantal aspecten ten aanzien van de keuze van de principeoplossing van de rotondeblokken opgenomen. De waardering in de tabel is ingeschat op basis van praktijkervaring. Hierbij moet opgemerkt worden dat een van de belangrijkste oorzaken voor onderhoud een te krappe rotonde en/of een onjuiste uitvoering van de details is.
Tabel 1. Overwegingen bij kiezen van principeoplossing doorsnede rotonde
AspectAanlegwijze rotondeblokken en banden
Machinale aanleg van ter plaatse gestorte zware rotondebandZware prefab rotondeblokken in specie met rug van schraal betonStellen banden en rotondeblokken in specie met rug van beton
Onderhouds-gevoeligheid +++0
Arbo-aspect++-
Benodigd vakmanschap-00
Aanlegkosten--0
Kosten aanleg en onderhoud+++-/0
– – = aanzienlijk minder gunstig
– = minder gunstig
o = referentie
–/o = geen invloed
+ = gunstiger
++ = aanzienlijk gunstiger