Rotonde luchtfoto

Doorgaand gewapend beton

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Scherpe hoeken in betonplaten leiden bij zwaar verkeer snel tot schade aan de verharding van de rotonde. Mede daarom wordt een rotonde vaak als doorgaand gewapende betonverharding uitgevoerd. Doorgaand gewapende betonverhardingen hebben alleen in langsrichting een centraal of excentrisch aangebrachte wapening. In dwarsrichting is de verharding nauwelijks gewapend. Bij stortbreedten van meer dan 5 m is, net als bij een ongewapend betonweg, een langsvoeg nodig. Op rotondes wordt daarom vaak ook in dwarsrichting een doorgaande wapening toegepast. Theoretisch is dan geen krimplangsvoeg nodig, maar in de praktijk wordt deze wel aangebracht wanneer de stortbreedte groter is dan 8 m.

Meer informatie over doorgaand gewapende betonverhardingen is te vinden in het onderdeel ‘Doorgaand gewapende betonverhardingen’.

De overgangsconstructie tussen de rotonde en de aansluitende wegverharding wordt in verband met het afremmende en wringende verkeer vaak in betonnen aanrijplaten uitgevoerd. Dit geldt zowel voor de afrit als de toerit. De overgangsconstructie bestaat veelal uit ten minste twee gewapende betonplaten. Bij aansluitende betonwegen kan in plaats van een beëindigingsconstructie met een grondanker en uitzetvoegen aan beide zijden van de overgangsplaat, ook een afstempeling (zonder uitzetvoegen) worden gemaakt. De uitzetkrachten worden dan opgenomen in de stempelconstructie, die uit ongewapende platen met niet-verdeuvelde dwarsvoegen bestaat (zie figuur 6 en 7).

D3005_figuur 6.jpg

Figuur 6. Voorbeeld gewapende rotonde met aanrijplaten in ongewapend beton

D3005_figuur 7.jpg

Figuur 7. Afstempeling rotonde door middel van het doorzetten van platen van de betonweg over rotonde