Rotonde luchtfoto

Detaillering van betonnen rotondes

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Een betonnen rotonde bestaat uit verschillende elementen. Van buiten naar binnen gezien zijn dit de banden, de rijbaan, eventueel een verhoogde rijbaanscheiding (alleen bij tweestrooksrotondes), een zware rotondeband en een overrijdbare strook (ook wel rammelstrook genoemd) met een trottoirband. Naast de detaillering van deze elementen zijn er ook verschillende detailoplossingen voor de aansluitingen van in- en toeritten op de rotonde en voor de middengeleiders. Een goede detaillering van het ontwerp is van belang voor een probleemloos functionerende betonverharding. De detaillering is van belang bij zowel ongewapende als doorgaand gewapende betonnen rotondes.