Rotonde luchtfoto

Inleiding

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Een van de meest toegepaste verkeersvoorzieningen van de laatste jaren is de rotonde. Het is vaak een goed alternatief voor kruispunten binnen en buiten de bebouwde kom. Rotondes bevorderen de doorstroming van het verkeer en hebben een sterk snelheidsremmend effect. Daarmee leveren ze een grote bijdrage aan het vergroten van de verkeersveiligheid.

Nu er steeds meer rotondes worden aangelegd, ontstaan ook meer verschillen in toepassingen en oplossingen. Steeds vaker worden ze toegepast in cementbeton. In 1995 werd in de provincie Noord-Brabant de eerste rotonde in beton aangelegd. De laatste jaren worden ook in de andere provincies en gemeenten betonnen rotondes aangelegd.

In dit onderdeel van de kennismodule wordt uitgebreid aandacht besteed aan de wegbouwkundige detaillering van rotondes in cementbeton. Het wegbouwkundig ontwerp is beschreven in het onderdeel ‘Basisconstructies in beton’. Voor het verkeerskundig ontwerp van rotondes wordt verwezen naar de publicaties ´Eenheid in rotondes´ [3] en ‘Turborotondes’ [26].

De detaillering van een rotonde in cementbeton is van wezenlijk belang voor het welslagen van de oplossing. De details zijn uitgewerkt voor onder meer de fundering, betonbanden en rotondeblokken, overrijdbaar gedeelte, middengeleiders, druppels, wapening en voegconstructies. De afwerking van het oppervlak wordt ook toegelicht.

In de bijlagen zijn een aantal voorbeeldconstructies en -oplossingen uitgewerkt, die gebruikt kunnen worden voor het maken van een bestek en tekeningen voor een eigen rotonde.

D3005_figuur 1.jpg

Figuur 1 Rotonde in Noord-Brabant

D3005_figuur 2.jpg

Figuur 2 Druk bereden rotonde