Rotonde luchtfoto

Voegvulling aanbrengen

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

De reparatietechniek ‘voegvulling aanbrengen’ wordt toegepast om vochtindringing in de fundering en vervuiling van de voeg te voorkomen. Het aanbrengen van voegvulling valt te overwegen:

  • om verdere groei van oneffenheden door waterindringing bij voegen tegen te gaan, in combinatie met het opzagen van voegen;
  • bij scheurvorming door verschillende oorzaken, uit te voeren na reparatiemaatregelen als plaatvervanging, verankering, verdeuveling en dergelijke;
  • bij een plaathoekbreuk, uit te voeren na de geëigende reparatietechniek;
  • bij beschadigde voegvullingen;
  • na herstel van voegkantschade.
Het voegvullingsmateriaal moet de voegbeweging in de gehele temperatuurrange en ook bij veroudering kunnen volgen zonder dat er schade ontstaat aan de voeg of de voegdichting.

Er zijn twee hoofdgroepen voegvullingsmateriaal te onderscheiden:

  • gegoten voegvullingen;
  • voorgevormde profielen. De gegoten materialen zijn weer onder te verdelen in elastoplastische (warme) en elastische (koude) voegdichtingsmaterialen.
Voor meer informatie over de verschillende voegafdichtingsmaterialen wordt verwezen naar het onderdeel ‘Voegen en voegafdichtingen’.