Rotonde luchtfoto

Beschrijving maatregel

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

Voorbereiding
Van tevoren is het belangrijk om de oorzaak van de geconstateerde schade vast te stellen. Met name de werking van de dwars- en langsvoegen moet worden vastgesteld. Verder is dit onderzoek nodig om de hoeveelheden reparatiewerk nauwkeurig in kaart te brengen.

Uitvoering
Voor het aanbrengen van de voegvullingsmassa moet de voeg worden schoongemaakt. Een warme voegvullingsmassa is door het uitploegen van de voegen te verwijderen. Een elastische voegvullingsmassa wordt meestal uitgesneden. Het is niet toegestaan de voeg schoon te branden met een hete luchtlans. Dit kan leiden tot verkoling van de oude voegvullingsmassa en spatten van de voegkanten.

Na het verwijderen van de voegvullingsmassa wordt bij gebruik van tweecomponenten voegvullingsmassa’s aanbevolen om de voegen opnieuw op te zagen. Dit creëert een nieuw hechtingsvlak. Bij bitumineuze voegen is dit niet strikt noodzakelijk. Na het opzagen wordt de voeg grondig geborsteld en schoongeblazen met gecomprimeerde lucht. In veel gevallen is het goed de voeg ook te spoelen met water. Nadat eventueel vocht in de voeg is opgedroogd, wordt de primer aangebracht. De voegwijdte en de diepte waarin de voegvullingsmassa wordt aangebracht, zijn gerelateerd aan de voegbeweging en het te gebruiken materiaal.

Voor het vullen moet een vellingkant (5 mm x 5 mm) onder 45° worden aangebracht om afbrokkeling van de voegranden te voorkomen. Na vulling wordt de voegvullingsmassa eventueel afgestreken.

Voor het aanbrengen van een voegvulling zijn onder andere nodig:

  • een ploeg of snijmes voor het verwijderen van de voegvullingsmassa;
  • een zaagmachine voor het opzagen;
  • een compressor met luchtlans voor het schoonblazen;
  • eventueel water voor het spoelen;
  • een ketel voor het opwarmen en warm houden van de bitumineuze voegvullingsmassa of applicatieapparatuur voor de polysulfidekit;
  • (eventueel) een spatel voor het afstrijken van de voegvullingsmassa.
Met deze reparatietechniek is een productie haalbaar van circa 300 tot 1500 m voeglengte per dag.

Resultaat
De voegen zijn gevuld. Dit voorkomt verdere aantasting van de fundering en vervuiling van de voeg.

D3007_figuur 26.jpg

Figuur 26. Het vullen van dwarsvoegen