Rotonde luchtfoto

Beschrijving maatregel

 • 18 november 2021
 • Techniek
CROW Kennisplatform

Voorbereiding
Van tevoren is het belangrijk om de oorzaak van de geconstateerde schade vast te stellen. Ook moet de omvang van het reparatiewerk nauwkeurig bepaald worden. Voorafgaand moet het betonoppervlak worden schoongemaakt tot op het vaste gezonde beton. Het aanhechtingsvlak moet zo ruw mogelijk zijn. Bij toepassing van reparatiemortels moet altijd op de fundering plastic folie worden aangebracht om hechting met de fundering te voorkomen.

Uitvoering CC en PCC
Het uithakken van het beschadigde beton kan plaatsvinden met onder andere een luchthamer. Het aanbrengen van een cementgebonden mortel (CC) moet gebeuren in laagdikten van maximaal driemaal de maximale korreldiameter van de mortel. Voor kunsthars en polymeergemodificeerde mortels (PC en PCC) gelden andere minimum en maximum laagdikten, overeenkomstig de eisen van de leverancier.

Voor het aanbrengen van de mortels moet het schoongemaakte oppervlak worden behandeld met een aanbrandlaag of primer. Dit verbetert de hechting tussen de reparatie en de oude verharding. Voor het samenstellen en aanbrengen van de mortels gelden de voorschriften van de leverancier. De reparatiemortels zijn in verschillende viscositeiten verkrijgbaar. Bij toepassing in voegen tussen platen moet worden voorkomen dat er een verbinding (brugvorming) ontstaat met de naastliggende plaat. Dit kan door gebruik te maken van een bekisting. Verder moet ook de dilatatieruimte in overeenstemming zijn met de rest van de voeg. Om voldoende stroefheid te krijgen moet de reparatiemortel worden afgestrooid met vuurgedroogd kwartszand.

Tijdens het verharden mag de reparatie niet (dynamisch) worden belast. De verhardingstijd voor de kunsthars en polymeer gemodificeerde mortels is circa zes uur. Voor de cementgebonden mortels bedraagt dit circa vijf dagen. De exacte verhardingstijd is mede afhankelijk van de temperatuur. Cementgebonden mortels moeten tegen te snel uitdrogen worden beschermd door een curing compound, afdekken met vochtige jute en dergelijke. Bij kunststofmortels zijn geen speciale voorzieningen nodig.

Voor het uitvoeren van hoekreparaties zijn onder andere nodig:

 • een luchthamer en compressor;
 • een mixer voor het mengen van de mortels;
 • een spuitlans voor het schoonmaken van de gaten;
 • een boormachine voor verankering;
 • (eventueel) een zaagmachine;
 • onthechtingsmiddel;
 • (eventueel) bekistingsmateriaal;
 • (eventueel) afdekmateriaal voor cementgebonden mortels;
 • vuurgedroogd zand.
De productie is sterk afhankelijk van de grootte van de hoekreparaties en de afstand tussen de hoekreparaties.

Resultaat
De hoekreparatie heft de plaathoekbreuk op. Eventuele oneffenheden zijn weggenomen. Wanneer de voegvulling wordt hersteld, wordt verdere aantasting van de fundering door inwatering wordt voorkomen.

D3007_figuur 24.jpg

Figuur 24. Bekisting bij de hoekreparatie en afstrooien

D3007_figuur 25.jpg

Figuur 25. Resultaat na het uitvoeren van de hoekreparatie