Rotonde luchtfoto

Weersomstandigheden

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

Bij snelle reparaties moet het betonmengsel worden aangepast aan de heersende temperaturen tijdens de uitvoering De uitvoering moet plaatsvinden bij temperaturen tussen +5 en +30 °C.

Bij het uitvoeren van de maatregel zijn de storttemperatuur en het stortmoment van belang. In de zomer kan bij een ochtendstort door uitzetting van de aanliggende plaatdelen de verse beton worden opgestuikt. Dit effect uit zich in oneffenheden.