Rotonde luchtfoto

Weersomstandigheden

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

Afhankelijk van het type vullingsmateriaal gelden voor de weersomstandigheden verschillende voorwaarden. Bitumineuze producten moeten boven 5 °C worden verwerkt. Bij toepassing van polysulfidekitten zijn de belangrijkste eisen:

  • de luchtvochtigheid moet lager dan 80 procent zijn;$het wegoppervlak moet droog zijn;
  • de luchttemperatuur moet hoger zijn dan 10 °C;
  • de temperatuur van de ondergrond moet 3 °C hoger liggen dan de heersende dauwpunttemperatuur.
Daarnaast kan de leverancier van de voegvullingsmassa’s aanvullende eisen stellen.