Rotonde luchtfoto

Extra uitzetvoeg

  • 18 november 2021
  • Techniek
CROW Kennisplatform

De reparatietechniek ‘extra uitzetvoeg’ is een mogelijkheid bij de reparatie van spatplaten en om spatplaten te voorkomen. Een extra uitzetvoeg creëert ruimte voor de verharding om uit te kunnen zetten als gevolg van temperatuurwisselingen.

Bij verdeuveling van de voeg moeten de deuvels van doppen worden voorzien, zodat de deuvels de verplaatsing van de platen in de dop kunnen volgen. In de dop op de deuvel moet evenveel dilatatieruimte aanwezig zijn als in de voeg tussen de twee platen.​