Rotonde luchtfoto

Fundering

 • 18 november 2021

Bij betonverhardingen is de fundering primair bedoeld om de verharding goed en gelijkmatig te ondersteunen. De funderingslaag van een betonverharding heeft de volgende functies:

 • het voorkomen van erosie aan de randen van de verharding;
 • het vormen van een vlakke werkvloer voor het aanleggen van de betonverharding;
 • het vormen van een klankbodem, zodat de betonspecie tot de vereiste dichtheid kan worden verdicht;
 • het verbeteren van de gelijkmatigheid van de draagkracht;
 • het in combinatie met een drainagesysteem voorkomen dat fijn funderingsmateriaal door de voegen naar boven wordt geperst;
 • het tegengaan van de negatieve effecten van vorstindringing;
 • het leveren van een bijdrage aan de draagkracht van de totale wegconstructie.
De onderkant van de fundering moet minimaal 0,80 m boven de gemiddeld hoogst bekende grondwaterstand liggen. Over het constructief gedrag van ongebonden en gebonden funderingen is het volgende op te merken:
 • Om een fijnverdeeld scheurpatroon in het beton te krijgen is enige wrijving tussen fundering en beton noodzakelijk.
 • Hechting tussen een ongebonden fundering en het betondek is heel gunstig. Hechting tussen een gebonden fundering en het betondek is eerder nadelig. Het toepassen van een bitumineuze tussenlaag zorgt dan voor een gelijkmatig scheurpatroon.
 • Bij een gebonden fundering onder de doorgaand gewapende betonverharding is het nodig om onder de langsvoegen in het beton de fundering tijdig in te kerven. De kerfdiepte is 50% van de funderingsdikte. Ook kan de fundering worden ontspannen door middel van dynamisch walsen. Door het walsen ontstaan fijne scheurtjes.
In tabel 2 is een overzicht opgenomen van funderingsmaterialen, die kunnen worden toegepast in verhardingen van doorgaand gewapend beton.
Tabel 2. Standaard funderingsmaterialen [3]
Soort funderingMaterialenOpmerking
Lichtgebonden ('zelfbindende') materialenMenggranulaat
Hydraulisch menggranulaat
Betongranulaat
Fosforslakkenmengsel
Cementgebonden materialenAsfaltgranulaatcement type A1Restricties t.a.v. toepassing
Asfaltgranulaatemulsiecement

In de praktijk is gebleken dat de combinatie van een betonverharding op een cementgebonden fundering tot vroegtijdige schade kan leiden aan de betonverharding. Deze schade ontstaat vaak in de gebonden fundering en leidt tot het vroegtijdig ontstaan van scheuren in de betonverharding. Vanwege deze ervaringen wordt aanbevolen om bij doorgaand gewapende betonverhardingen een ongebonden fundering toe te passen.

Plaatbelastingsproeven hebben aangetoond dat een ongebonden fundering van 0,25 m menggranulaat 0/40 in combinatie met een 0,05 m dikke bitumineuze tussenlaag een draagkracht (beddingsgetal) heeft die ten minste vergelijkbaar is met een fundering van schraal beton. Vanwege deze testresultaten is bij de verhardingsconstructies van de A12, A50, A5 en A73 gekozen voor een ongebonden fundering in combinatie met een bitumineuze tussenlaag.