Rotonde luchtfoto

Bitumineuze tussenlaag

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

In de praktijk wordt bij verhardingsconstructies met doorgaand gewapend beton meestal een bitumineuze tussenlaag aangebracht. De afdichtende asfaltlaag heeft de volgende functies:

  • fungeert als een exact op hoogte liggende werkvloer voor het stellen van de wapening van de betonverharding;
  • fungeert als vlakke ondergrond waardoor variaties in de betonplaatdikte, en dus afwijkingen in wapeningspercentage, tot een minimum worden beperkt;
  • zorgt voor een gelijkmatig scheurpatroon in de betonverharding;
  • voorkomt materiaalverlies door erosie van de ondergelegen fundering als gevolg van ‘pumping’ effect;
  • acteert als waterafsluitende laag;
  • vermindert het risico van reflectiescheuren vanuit een cementgebonden fundering in de betonlaag;
  • biedt voldoende sterkte voor het werkverkeer op de weg.
In verband met de te bereiken haakweerstand kunnen niet alle asfaltsoorten worden gebruikt. Steenslagasfaltbeton (AC 22 base OL-C) , al dan niet partieel geregenereerd, voldoet uitstekend. De bitumineuze tussenlaag wordt niet meegerekend in het verhardingsontwerp.