Rotonde luchtfoto

Deklaag

  • 18 november 2021

Op rijkswegen wordt op doorgaand gewapende betonverhardingen vanwege geluidtechnische redenen een deklaag van zoab aangebracht. Dit is afhankelijk van de situatie een enkele of tweelaags zoab. De Specificaties Ontwerp Asfaltverhardingen 2011 [8] van Rijkswaterstaat geeft de specificaties voor het zoab. Aandachtspunt bij de uitvoering is dat regenwater vrijelijk zijdelings moet kunnen uitstromen. Het toepassen van bitumenstrips tegen naden is daarom niet mogelijk. Op provinciale en gemeentelijke wegen kunnen dunne geluidsreducerende asfaltdeklagen worden toegepast.