Rotonde luchtfoto

Functie van de wapening

  • 18 november 2021

Langswapening
De wapening in een doorgaand gewapende betonverharding moet de trekkrachten opnemen, die ontstaan wanneer het beton scheurt. De wapening moet aan sterkte-eisen voldoen (‘uiterste grenstoestand’) en moet de optredende scheurwijdte beheersen (‘bruikbaarheidsgrenstoestand’).

Ondersteunende dwarswapening
In dwarsrichting wordt een beperkte wapening aangebracht. Deze wapening heeft hoofdzakelijk tot doel de langswapening op hoogte te houden en te ondersteunen bij de aanleg. De dwarswapening, of beter gezegd ondersteunende wapening of supports, is daarom voorzien van vakwerkafstandhouders. Dit voorkomt dat er systematische oneffenheden ontstaan bij de langs- en dwarswapening, als neveneffecten van het verdichten met inwendige trillingen.

De ondersteunende wapening hoeft geen scheurverdelende functie te vervullen. De aanwezigheid van langsvoegen in de verharding vormt immers geen bezwaar. De ondersteunende wapening komt onder een hoek van 60 graden met de lengteas van de weg te liggen. Zo kan deze geen dwarsscheuren veroorzaken. Bij doorzetting in de naastgelegen strook kan de ondersteunende wapening dienen als koppelstaaf in de langsvoeg. Bij bereden langsvoegen zoals bij uitvoegstroken is de hartafstand 1,0 m; bij niet bereden langsvoegen bedraagt de hartafstand 1,67 m.