Rotonde luchtfoto

Bepaling van de dikte van de verharding

  • 18 november 2021

In het algemeen wordt de betondikte van een doorgaand gewapende betonverharding bepaald aan de hand van een sterkteberekening. Het minimum wapeningspercentage om de scheurwijdte te beperken wordt bepaald op basis van optredende vervorming. Getoetst wordt of dit in het onvoltooid scheurpatroon blijft. Deze berekeningen kunnen plaats vinden met VENCON 2.0. De doorgaand gewapende betonverharding wordt hierin geschematiseerd als een elastisch ondersteunde betonplaat. Bij het berekenen van de ontwerpbetondikte wordt met VENCON 2.0 een berekening gemaakt op basis van het aslastspectrum, het banden- en temperatuurspectrum, de draagkracht van de onderbouw en de sterkteklasse. Voor rijkswegen wordt hiervoor de Specificaties Ontwerp Doorgaand Gewapende Betonverhardingen’ [3] gevolgd. De besteksdikte is (afgerond) de ontwerpbetondikte vermeerderd met de uitvoeringstoleranties genoemd in artikel 82.12.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 [2].