Rotonde luchtfoto

Wapeningdetails

  • 18 november 2021

De wapening is een essentieel onderdeel van de doorgaand gewapende betonverharding. Het juist aanbrengen van de wapening en de detaillering bij de aansluitingen is van groot belang voor een goede werking van de wapening. Dit deel gaat in op de algemene principes van de dwars- en langswapening en de detaillering van de wapening.