Rotonde luchtfoto

Overgang van normale wapening naar wapening eindconstructie

  • 18 november 2021

Aan het einde van de doorgaand gewapende betonverharding treden hogere krachten op. Om deze extra krachten in het verankeringsgebied op te nemen, wordt de betonplaat over de laatste 30 m verzwaard tot een dikte van 0,27 m. De wapening ligt hier in twee lagen (zie figuur 9). Zowel in de onder- als in de bovenlaag bestaat de langswapening uit staven ø 16-100 mm en de dwarswapening uit ø 12-200 mm. De vier balken liggen 7 m hart-op-hart. De overgang van de betonverharding naar de aansluitende asfaltverharding wordt uitgevoerd als een bitumineuze voegovergang (zie figuur 9).

D3003_figuur 9.jpg

Figuur 9. Wapeningsovergang van normale doorgaande wapening naar doorgaande wapening eindconstructie