Rotonde luchtfoto

Wapening in verankeringsbalken

  • 18 november 2021

De vrije uiteinden van doorgaand gewapende betonverhardingen worden op hun plaats gehouden door gewapende betonnen verankeringsbalken. Deze balken zijn momentvast aan de verharding verbonden. De verankeringsbalken hebben een insteekdiepte van 1,25 m (gemeten vanaf de onderkant van de betonverharding). De verankeringsbalken brengen de krachten, die ontstaan door temperatuurwisselingen, over op de ondergrond. Dit gebeurt door krachtsoverdracht via wrijving en via glijvlakken waarbij actieve of passieve gronddruk optreedt [20].

Figuur 11 bevat een doorsnede van een verankeringsbalk met wapening. De foto’s in figuur 12 laten zien hoe verankeringsbalken in de praktijk worden uitgevoerd.

D3003_figuur 11.jpg

Figuur 11. Wapening in de verankeringsbalk

D3003_figuur 12.jpg

Figuur 12. Uitvoering verankeringsbalk (aan de houten balkjes op de middelste foto is de wapeningskorf opgehangen)