Rotonde luchtfoto

Overgang rijweg naar opstelvakken

  • 18 november 2021

Op opstelvakken aan het einde van uitvoegstroken wordt geen zoab-deklaag toegepast. Op deze vakken wordt het betonnen oppervlak bereden. De betondikte wordt ter plaatse van de opstelvakken vergroot. De wapening blijft echter ongewijzigd (zie ook 'Overgang naar opstelvakken'). De overgang is in figuur 10 aangegeven.

D3003_figuur 10.jpg

Figuur 10. Detail overgang van rijweg naar opstelvakken