Rotonde luchtfoto

Overgang gewapend beton met een kunstwerk

  • 18 november 2021

Doorgaand gewapende betonverhardingen lopen meestal niet over een kunstwerk in de weg door, maar sluiten via een overgangsconstructie in asfalt met een uitzetvoeg aan op het kunstwerk. Figuur 13 toont een bovenaanzicht van de overgangsconstructie tussen een doorgaand gewapend betonverharding en een kunstwerk. Tussen de doorgaand gewapende betonverharding en het kunstwerk is een asfaltverharding van ten minste 15 m en een stootvloer van 5 m aangebracht. Een langsdoorsnede van de overgang is te zien in figuur 14. In figuur 10 is een detail van de dikte overgang te zien.

D3003_figuur 13.jpg

Figuur 13. Bovenaanzicht overgang gewapend beton met een kunstwerk

D3003_figuur 14.jpg

Figuur 14. Aansluiting doorgaand gewapende betonverharding met asfaltverharding