Rotonde luchtfoto

Voegen

  • 18 november 2021

Bij doorgaand gewapende betonverhardingen ontbreken de dwarsvoegen, die kenmerkend zijn voor ongewapende betonverhardingen. Toch zijn in een aantal gevallen voegconstructies nodig, bijvoorbeeld bij stortbreedten van meer dan 5 m. In dwarsrichting is de weg feitelijk immers ‘ongewapend’; het eventueel aanwezige betonstaal dient alleen als ondersteuning en voor de juiste ligging van de langsstaven en fungeert ook als koppelstaaf. Ook kan in lengterichting een constructievoeg worden aangebracht tussen twee stortstroken. Bijzondere vormen van voegen zijn langsvoegen tussen goot en gewapend beton, uitzetvoegen, verbredingsvoegen en stortvoegen bij het einde van een dagproductie.

In dit onderdeel van de kennismodule wordt ingegaan op voegen bij doorgaand gewapende betonverhardingen. Meer informatie over voegen en voegafdichtingen is te vinden in het onderdeel ‘Voegen en voegafdichtingen’

D3003_figuur 15.jpg

Figuur 15. Situatie langsvoegen bij twee rijstroken met vluchtstrook (in het geval de rijbaan niet over de volle breedte wordt aangelegd en een constructievoeg noodzakelijk is)

.