Rotonde luchtfoto

Constructielangsvoeg

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Door de breedte en de benodigde werkruimte voor de aanleg van een doorgaand gewapende betonverharding is het niet altijd mogelijk deze in een keer over de volle breedte aan te leggen.

De voeg die ontstaat waar een verharding aansluit op een eerder aangebracht gedeelte of op een bestaande gerede betonverharding, wordt constructievoeg of stortvoeg genoemd. De constructielangsvoeg wordt uitgevoerd als een rechte verticale voeg. Bekeken moet worden waar de constructievoeg het beste kan worden gesitueerd. Bij een rijbaan met twee rijstroken en een vluchtstrook zijn er twee mogelijkheden:

  1. Wanneer de rijbaan onder verkanting richting de vluchtstrook ligt, dan is de locatie van de voeg tussen linker en rechter rijstrook de meest logische. Dit vanwege de hoeveelheid water die eventueel via de voeg in de constructie kan dringen;
  2. Wanneer de rijbaan onder verkanting richting middenberm ligt, dan is de locatie van de voeg tussen rechter rijstrook en vluchtstrook de meest logische.
  3. Bij een rijbaan met vier rijstroken kan de constructievoeg het beste middenin worden gesitueerd (zie figuur 16).
De twee betonstroken worden, wanneer de constructielangsvoegen vaak worden overreden, via koppelstaven hart-op-hart 1,0 m met elkaar verbonden (zie figuur 16). De koppelstaven hebben een diameter van 20 mm en zijn 800 mm lang. Wanneer de constructielangsvoeg tussen twee rijstroken ligt dan worden de staven om de 1,67 m geplaatst (zie figuur 15). De koppelstaven worden in een geboord gat van het verharde beton van de als eerste gestorte baan geplaatst en verlijmd. De koppelstaven zijn in het midden voorzien van een kunststof coating om corrosie te voorkomen. Zo is de hechting optimaal en wordt afschuiving voorkomen. In de voeg, die afgedicht wordt met een bitumineuze voegvulling, zit overigens geen beweging.
D3003_figuur 15.jpg

Figuur 15. Situatie langsvoegen bij twee rijstroken met vluchtstrook (in het geval de rijbaan niet over de volle breedte wordt aangelegd en een constructievoeg noodzakelijk is)

In een situatie met twee rijstroken, een toe- of afrit en een vlucht- en redresseerstrook kan een indeling worden aangehouden, zoals is weergegeven in figuur 16.

D3003_figuur 16.jpg

Figuur 16. Situatie langsvoegen bij twee rijstroken, toe-/afrit met vluchtstrook

Figuur 17 en figuur 18 laten een constructielangsvoeg en een voegafdichting in detail zien.

D3003_figuur 17.jpg

Figuur 17. Constructielangsvoeg

D3003_figuur 18.jpg

Figuur 18. Detail voegafdichting bij constructielangsvoeg

D3003_figuur 18a.jpg

In figuur 19 is een detail van de langsvoeg opgenomen, die ook tussen een eventuele goot en het doorgaand gewapend beton kan worden aangebracht. Voor de verzwakking van het beton is hier gebruik gemaakt van een kunststofslab. Deze is in de verse beton aangebracht. De diepte van de verzwakking moet voldoen aan de waarden, die genoemd zijn in 'Aanbrengen van de wapening'.

D3003_figuur 19.jpg

Figuur 19. Detail krimplangsvoeg met schijnlangsvoeg