Rotonde luchtfoto

Constructiedwarsvoeg

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Aan het eind van een werkdag of wanneer de uitvoering voor langer dan enkele uren wordt onderbroken, moet een verticale constructiedwarsvoeg (ook wel stortvoeg genoemd) aangebracht worden. Met het oog op de vlakheid van de verharding en vanwege de kans op spatten, moet het aanbrengen van de voeg met zorg gebeuren. De kans op spatten is aanwezig wanneer de voeg niet zuiver verticaal wordt aangebracht in combinatie met een relatief lage aanlegtemperatuur (voor- of najaar. Aan de uitvoering van de constructiedwarsvoeg zijn de volgende (besteks)eisen te stellen:

  • de langswapening moet zonder onderbreking doorlopen;
  • de dwarswapening mag niet worden onderbroken;
  • de voeg moet loodrecht op de stortrichting komen en verticaal ten opzichte van het wegoppervlak.
Voor de uitvoering zijn bijvoorbeeld honingraatijzers te gebruiken waarin de langswapening wordt doorgezet of een hoekstaal met uitsparingen voor de langswapening. Voor het storten worden de uitsparingen van bovenaf met een strip en hulpmateriaal dichtgezet. Na verharding wordt de bekisting verwijderd.
D3003_figuur 20.jpg

Figuur 20. Uitvoering van een dagvoeg