Rotonde luchtfoto

Aardebaan

  • 18 november 2021

De aardebaan is het deel van het weglichaam waarmee de weg wordt opgehoogd tot de gewenste hoogte. De hoogteligging is nodig:

  • voor het gewenste lengteprofiel van de weg op grond van verkeerskundige voorzieningen;
  • voor de gewenste drooglegging;
  • om opvriezen en opdooi te voorkomen bij vorstindringing in het weglichaam.
Voor de duurzaamheid van de weg is het van belang om het indringen van water in het weglichaam te voorkomen. Goed functionerende afwaterings- en drainagesystemen zijn essentieel voor een blijvende draagkracht en gelijkmatige ondersteuning van de betonverharding. Een aardebaan kan door een slechte drainage verweken. Hierdoor is het mogelijk dat de onderlagen de betonverharding niet meer gelijkmatig ondersteunen. Ook is het belang om de bermafwatering blijvend goed te laten functioneren. Hiermee wordt verweking van de onderlagen aan de wegranden tegengegaan en wordt randschade voorkomen. Randschade is ook te voorkomen door de rijstrook voldoende breed te maken en de rechter kantstreep op circa 0,5 m van de zijkant aan te brengen.

Regenwater kan niet door de fijn verdeelde scheuren in de betonverharding infiltreren. Regenwater kan wel door de constructielangsvoeg indringen. Door de langsvoeg te voorzien van koppelstaven blijft de voeg gesloten. Bovendien kunnen de langsvoegen worden gevuld.