Rotonde luchtfoto

Functie en opbouw van een wegconstructie in doorgaand gewapend beton

  • 18 november 2021

De belangrijkste functie van een wegconstructie is het dragen van de last van het wegverkeer. Dit moet op een zodanige manier gebeuren dat het wegprofiel zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Alleen op deze manier kan de constructie voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot veiligheid en comfort voor de weggebruiker. Ook is het van belang dat de wegconstructie deze eigenschappen gedurende een lange periode bezit. Ten aanzien van dit aspect duurzaamheid is niet alleen de kwaliteit van de cementbetonverharding van belang. Ook de kwaliteit van de fundering, het zandbed en/of de aardebaan zijn van belang.

Figuur 1 geeft de benamingen van de onderdelen van een doorgaand gewapende betonverharding weer. In het onderdeel ‘Basisconstructies in beton’ is algemene informatie opgenomen over het ontwerp van een wegconstructie in beton. In dit onderdeel wordt verder ingegaan op zaken, die specifiek van toepassing zijn voor doorgaand gewapende betonverhardingen.

D3003_figuur 1.jpg

Figuur 1. Opbouw van een doorgaand gewapende betonverharding en de onderbouw van een wegconstructie