Rotonde luchtfoto

Overige details_ doorvoeren onder de betonverharding

  • 18 november 2021

Bij het ontwerp moet reeds rekening gehouden worden met te realiseren doorvoeren onder de betonverharding. Daarbij kan worden gedacht aan:

Mantelbuizen

Voor het doorvoeren van kabels en leidingen wordt als standaardvoorziening iedere 100 m een polypropyleen (PP) mantelbuis aangebracht met een diameter van 125 mm. Bij kruisingen en aftakkingen zijn drie tot vier extra mantelbuizen nodig.

Dassentunnels

Voor dassentunnels zijn stalen buizen met een diameter van 300 mm aan te raden. Bij voorkeur worden gladwandige stalen buizen gebruikt, die aan elkaar worden gelast.

Duikers

Voor duikers onder de wegconstructie zijn stalen buizen te gebruiken met een diameter van 800, 1.000 of 1.200 mm. Buiselementen van 1.200 mm lang worden verbonden door lassen.