Rotonde luchtfoto

Aansluitingen op starre elementen

  • 18 november 2021

Starre elementen, zoals opvang- en inspectieputten, kolken en wegmeubilair, moeten eerst worden gesteld en geplaatst waarna het beton er omheen kan worden gestort. Deze vaste en starre elementen worden in het beton uitgespaard. De sparingen kunnen aansluiten op langs- of dwarsvoegen of elders in de plaat worden aangebracht. Om krachtwerking op deze elementen tegen te gaan, worden rondom uitzetvoegen aangebracht.

Aanbevolen wordt om het beton rondom deze elementen langs de randen te voorzien van een dubbel wapeningsnet (in de onder- en bovenzijde van de plaat) van ten minste Ø 10 - 150 mm. Dit kan plaatsvinden met enkele staven in de staalkwaliteit B500B, zoals is aangegeven in figuur 32, of door de gehele plaat van een standaard wapeningsnet te voorzien. Figuur 33 toont het resultaat na aanleg.

D3001_figuur 32.jpg

Figuur 32. Wapening bij aansluiting put

D3001_figuur 33.jpg

Figuur 33 Inspectieput in de betonplaat