Rotonde luchtfoto

Aansluiting van betonverhardingen tegen een asfaltverharding

  • 18 november 2021

De aansluiting van een betonverharding op een asfaltverharding kan op twee manieren tot stand komen:

  • eerst wordt het beton aangebracht waarna het asfalt er direct tegenaan kan worden aangebracht. De aansluiting wordt afgewerkt met een afdichtingsstrip ter hoogte van de asfaltdeklaag;
  • eerst wordt het asfalt aangebracht; voordat het beton van de beëindiging er tegenaan wordt gestort, zaagt men het asfalt recht af. Deze methode (figuur 30) voorkomt beschadiging van het beton tijdens de uitvoering.
D3001_figuur 30.jpg

Figuur 30. Aansluiting beton op asfalt