Rotonde luchtfoto

Voegen

  • 18 november 2021

Naar de geometrie van de weg wordt onderscheid gemaakt in langs- en dwarsvoegen. Als de verkeersbelastingen hoog zijn, worden in de dwarsvoegen deuvels opgenomen. Deze zorgen voor de lastoverdracht en voor een blijvende verticale ligging. Deuvels zijn voorzien van een coating en hechten niet aan het beton.

Bij grote verhardingsbreedten, waar langsvoegen nodig zijn, worden de betonstroken met koppelstaven bijeengehouden. De geribd stalen koppelstaven hechten aan het beton, behalve de 0,20 m direct onder de langsvoeg. Daar beschermt een coating het staal tegen de inwerking van vocht en dooizout.

Al naar gelang de functie van de voeg bestaat er zowel bij het ontwerp als bij de uitvoering onderscheid in de volgende voegtypen:

  • krimpvoeg;
  • constructievoeg;
  • dagvoeg;
  • uitzetvoeg (ook wel dilatatievoeg genoemd).

Meer informatie over voegen en voegafdichtingen staat in ‘Voegen en voegafdichtingen’.