Rotonde luchtfoto

Detailleren van beëindigingen en aansluitingen

  • 18 november 2021

Bij beëindigingen van een betonverharding en bij aansluitingen op een ander type verharding zijn constructieve maatregelen nodig om beschadiging door het uitzetten van beton bij warm weer te voorkomen. Er zijn twee mogelijkheden voor het maken van een beëindiging van een betonverharding en/of het aansluiten van de betonverharding op een ander type verharding:

  • de betonverharding vrijelijk laten bewegen;
  • de betonverharding fixeren zodat verplaatsing wordt voorkomen.

In het eerste geval moet het opbouwen van krachten worden voorkomen en zal de verlenging van een betonverharding regelmatig moeten worden afgezaagd in combinatie met het realiseren van een uitzetvoeg. Het fixeren van een betonverharding gebeurt door het laatste deel van de verharding te voorzien van een beëindigingsconstructie.