Rotonde luchtfoto

Aansluitingen bij rotondes

  • 18 november 2021

Rotondes in beton komen veelvuldig voor. In stedelijke gebieden worden ze gekenmerkt door een betrekkelijk kleine boogstraal. Bij de uitvoering in ongewapend beton ontstaan veelal plaatvormen met een complex voegenpatroon. Vaak wordt daarom gekozen voor een voegloze constructie in doorgaand gewapend beton. De dikte van het beton bedraagt bij deze gewapende constructie circa 90 % van de dikte bij een uitvoering in ongewapend beton. In figuur 31 is de principe-opbouw van een betonnen rotonde weergegeven. Voor het afremmend verkeer dat de rotonde nadert en het optrekkende verkeer dat de rotonde verlaat, wordt tussen de bestaande asfaltweg en de aan te leggen betonnen rotonde, een overgangsconstructie van ongewapend of doorgaand gewapend beton aangelegd. Meer informatie over rotondes in beton, is te vinden in het deel ‘Rotondes in cementbeton’.

D3001_figuur 31.jpg

Figuur 31. Constructieopbouw bij een betonnen rotonde