Rotonde luchtfoto

Overige details_ detectie- en inductielussen

  • 18 november 2021

De aanwezigheid van wapening, deuvels of koppelstaven heeft geen invloed op de werking van detectie- en inductielussen bij verkeersregelinstallaties en signaleringssystemen. Voor het plaatsen van lussen in de betonverharding is een zaagsnede nodig met een breedte van 8 à 10 mm en een diepte van 25 à 50 mm. De breedte hangt af van de bekabeling en moet voldoende groot zijn om de voegvulmassa goed te laten toevloeien en de kabels geheel te omhullen. Vanwege goede ervaringen heeft een epoxygietmortel met een hoge elasticiteitsmodulus de voorkeur als voegvulmassa. Om afknellen door plaatbewegingen bij een voeg te voorkomen, moet de detectiekabel in een kunststof- buisje of via een boorgat met een diameter van ten minste 100 mm worden aangebracht.

Een bovenaanzicht van het kabelverloop in een tweestrooksweg, alsmede de ligging van de bekabeling in de zaagsnede is weergegeven in figuur 38. Figuur 39 laat een betonplaat zien met ingegoten detectielus.

D3001_figuur 38.jpg

Figuur 38. Detectie- en inductielus in een betonplaat

D3001_figuur 39.jpg

Figuur 39. Betonplaat met ingegoten detectielus