Rotonde luchtfoto

Overzicht wegtypen en dwarsprofielen met essentiële herkenbaarheidskenmerken

  • 18 november 2021
D3001_figuur overzicht wegtypen en dwarsprofielen bubeko.jpg
D3001_figuur overzicht wegtypen en dwarsprofielen bibeko.jpg

(Bron: Basiskenmerken wegontwerp Categorisering en inrichting van wegen. Publicatie 315. Ede, CROW, 2012.)