Rotonde luchtfoto

Literatuur Basisconstructies

 • 18 november 2021

Nummers tussen vierkante haken in de tekst – bijvoorbeeld [1] – verwijzen naar de nummers in de onderstaande literatuurlijst.

 1. Standaard RAW Bepalingen 2015. Ede, 2015
 2. NEN-EN 206-1, Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit. Delft, NEN, 2004
 3. NEN 8005, Nederlandse aanvulling op NEN-EN 206-1: Beton – Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit. Delft, NEN, 2004
 4. Duurzaam veilige inrichting van wegen binnen de bebouwde kom. Publicatie 844. Ede, 2000.
 5. Wegbeheer 2011, CROW-publicatie 147. Ede, december 2011
 6. Handboek Wegontwerp 2013, CROW-publicaties 328 ‘Basiscriteria’, 329 ‘Erftoegangswegen’, 330 ‘Gebiedsontsluitingwegen’ en 331 ‘Regionale stroomwegen’. Ede, november 2013
 7. ASVV 2012, Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom. Ede, CROW, 2012
 8. Keuzemodel wegconstructies met KMW 1.1. CROW-publicatie 189 met CD-Rom D189. Ede, 2005
 9. State-of-the-art-studie ‘Verkeersveiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving’, CROW-rapport 02-01. Ede, 2002
 10. Eenheid in rotondes, CROW-publicatie 126, Ede, 1998
 11. Lichte ophoogmaterialen in de wegenbouw. CROW-publicatie 325, Ede, mei 2013
 12. Grootschalige proefvakken uitgewassen beton PW205, gedeelte Helmond - Veghel. Provincie Noord-Brabant, september 2003
 13. De methode C-wegdek voor geluid van wegverkeer 2012, CROW-publicatie 316, Ede, april 2012
 14. Uitgeborsteld beton: stil, veilig en duurzaam!, CROW-Infoblad betonverhardingen nummer 3, Ede, 2003
 15. Vencon 2.0. Ontwerpprogramma voor het dimensioneren van betonwegen. Cd-rom D925. Ede, 2004
 16. Ontwerpen van elastisch ondersteunde betonvloeren en verhardingen. CUR-Aanbeveling 36, derde herziene uitgave. Gouda, Stichting CUR, 2011
 17. Vencon 2.0: Achtergrondrapport met rekenmodellen en formularia Vencon 2.0., M.J.A. Stet, Behorend bij cd-rom D925, Vencon 2.0. Ede, 2004
 18. Trappen op beton. Uitgave over betonnen fietspaden. ’s-Hertogenbosch, ENCI Marketing, november 2002
 19. Hogesterktebeton als brugdekoverlaging, C.R. Braam. N. Kaptijn en P. Buitelaar. Cement, 1/2003. ’s-Hertogenbosch, ENCI Media, 2003
 20. Eerste toepassing van zeer-hogesterktebeton in civiele draagconstructie, N. Kaptijn en G. Nagtegaal. Cement, 1/2003. ’s-Hertogenbosch, ENCI Media, 2003
 21. HOV in de versnelling - Hoofdrol voor beton in Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Den Bosch, ENCI Media, november 2001
 22. NEN-EN 13877-3, Betonverhardingen - Deel 3: Specificaties voor deuvels bij gebruik in betonverhardingen. Delft, NEN, 2004
 23. Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem(Besluit bodemkwaliteit). www.overheid.nl.