Rotonde luchtfoto

Voorbeelden

  • 18 november 2021

Dit hoofdstuk bevat twee voorbeelden van het ontwerpen, dimensioneren en detailleren van een ongewapende betonverharding. Het eerste voorbeeld betreft de aanleg van een weg in een stedelijk gebied. Het tweede voorbeeld betreft een tweestrooks HOV-busbaan.