Rotonde luchtfoto

Wegverharding en dauwpunt

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Ook wanneer er geen neerslag valt, kan het wegdek vochtig worden. Tabel 9 laat het verband zien tussen de relatieve vochtigheid en de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de wegverharding waarbij de wegverharding vochtig wordt. Dit wordt het dauwpunt genoemd.

Tabel 9: Dauwpuntbepaling door wegdektemperatuur, relatieve luchtvochtigheid [%] en omgevingstemperatuur [C°]. Wanneer de temperatuur van de wegverharding lager wordt dan het getal in de tabel ontstaat een vochtig wegdek
Lucht-
temperatuur
Relatieve luchtvochtigheid [%] →
[°C]50%55%60%65%70%75%80%85%90%
5-4,1-2,9-1,8-,090,0 0,9 1,8 2,7 3,6
6-3,2-2,1-1,0-0,10,9 1,8 2,8 3,7 4,5
7-2,4-1,3-0,2 0,81,8 2,8 3,7 4,6 5,5
8-1,6-0,4 0,8 1,82,8 3,8 4,7 5,6 6,5
9-0,8 0,4 1,7 2,73,8 4,7 5,7 6,6 7,5
10 0,1 1,3 2,6 3,74,7 5,7 6,7 7,6 8,4
11 1,0 2,3 3,5 4,65,6 6,7 7,6 8,6 9,4
12 1,9 3,2 4,5 5,66,6 7,7 8,6 9,610,4
13 2,8 4,2 5,4 6,67,6 8,6 9,610,611,4
14 3,7 5,1 6,4 7,58,6 9,610,611,521,4
15 4,7 6,1 7,3 8,59,510,611,512,513,4

Bij een toenemende relatieve vochtigheid, zoals die zich kan voordoen in de periode november tot en met maart, wordt het benodigde temperatuurverschil tussen de omgeving en wegdek steeds kleiner en zal eerder condens ontstaan.

In Nederland kan de relatieve vochtigheid in de periode oktober tot en met maart tijdens donkerte onder droge weersomstandigheden al betrekkelijk snel minimaal 80% bedragen. Hierdoor hoeft de wegdektemperatuur waarbij deze vochtig wordt niet ver onder de omgevingstemperatuur te liggen. Wegverhardingen, banden en wegmarkering zullen in deze periode dan ook bij donkerte veelal vochtige reflectie-eigenschappen vertonen.