Rotonde luchtfoto

Invloed op lichtheid

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Over het algemeen neemt de lichtheid van een vochtig wegdek af door opname van water in de tussenruimten van de textuur. Hierdoor ziet een vochtig wegdek er donkerder uit dan wanneer deze droog is. Dit kan bij donkerte leiden tot een beperkt zichtbaar wegbeeld. Dit verschijnsel kan gemeten worden met reflectometers met kleinere zichtafstanden en grotere observatiehoeken (Qd en Yxy). Bij kleinere observatiehoeken en grotere zichtafstanden (Q0-S1) zal door het toenemen van spiegel- en glanseffecten de lichtreflectie in de lichtrichting toenemen. Deze verhoging van de helderheid door spiegeling is echter alleen zichtbaar in de lichtrichting en niet in alle richtingen. Hierdoor is de betekenis hiervan beperkt voor alle weggebruikers. Spiegeling is een verhoging van de luminantie in één bepaalde richting ten koste van de andere richtingen. Maar voetgangers of fietsers die oversteken wensen een zichtbaarheid van het wegdek in alle richtingen.

D3040_6-4.jpg

Voorbeelden van verhardingen met vochtige (donkere) en droge (heldere) delen.

Er is nog beperkt onderzoek bekend naar de lichtreflectie-eigenschappen van wegverhardingen onder natte weersomstandigheden. Permeabiliteit (doorlaatbaarheid) van de gebruikte materialen, textuur, verkanting en vlakheid in verband met drainage spelen hierbij een rol. Wel is bekend dat donkere steenslagen een lager helderheidsbehoud hebben dan witte gecalcineerde steenslagen. In figuur 45 staan de resultaten van enkele metingen van steenslagen in droge en vochtige toestand.

1. Steenslag
wit
gecalcineerd
Droog

ca. 5 digit
Nat

ca. 25 digit
Verhouding

nat / droog
Meetapparatuur →MiniScan EZMiniScan EZ
Symbool
Geometrie
Beta - Yxy
45/0°
D65/10°
Beta - Yxy
45/0°
D65/10°
Type belichting →WitheidWitheid
Meting 151,1441,12
Meting 243,5045,82
Meting 343,5040,77
Meting 448,3947,33
Meting 552,7636,04
Meting 648,28
Meting 743,66
Meting 848,46
Meting 952,49
Meting 1052,49
Gemiddelde48,4742,220,87
Minimum43,5036,04
Maximum52,7647,33
2. Steenslag
donker
natuursteen
Droog

ca. 5 digit
Nat

ca. 25 digit
Verhouding

nat / droog
Meetapparatuur →MiniScan EZMiniScan EZ
Symbool
Geometrie
Beta - Yxy
45/0°
D65/10°
Beta - Yxy
45/0°
D65/10°
Type belichting →WitheidWitheid
Meting 121,398,14
Meting 221,658,14
Meting 322,357,04
Meting 420,016,50
Meting 519,637,54
Meting 622,53
Meting 718,97
Meting 820,49
Meting 920,22
Meting 1018,18
Gemiddelde20,547,470,36
Minimum18,186,50
Maximum22,538,14

Figuur 45: Resultaten van metingen op verschillende steenslagen bij verschillende vochtigheidscondities.