Rotonde luchtfoto

Natte toestand

  • 18 november 2021

Tijdens regenachtige weercondities kan de macrotextuur van de verharding geheel vol komen te staan met water (inundatie). In plaats van de wegdekverharding bepaalt de gesloten waterfilm voornamelijk de reflectie-eigenschappen. Een vochtigheidsmeting in de praktijk geeft bij een natte toestand waarden die hoger zijn dan circa 60 digit.

D3040_6-3.jpg

Asfaltverharding in natte toestand. De macrotextuur is grotendeels gevuld met water en er ontstaat inundatie.

D3040_6b.jpg