Rotonde luchtfoto

Invloed op spiegeling

  • 18 november 2021
CROW Kennisplatform

Bij inundatie is de macrotextuur van het wegdek geheel gevuld met water en ontstaat alleen nog spiegelende reflectie. Maar ook in de fase tussen een droog wegdek en inundatie ontstaat een toename van de spiegeling. Hierdoor ontstaan hinderlijke spiegel- en glanseffecten van openbare- en automobielverlichting (zie figuur 46). Hierdoor worden kleuren en wegmarkeringen minder zichtbaar en neemt de indirecte verblinding toe.

D3040_6-5a.jpg

Figuur 46: Voorbeeld van een droog (links) en nat wegdek (rechts) op dezelfde locatie.

D3040_6-5b.jpg

Bij een natte wegverharding met zichtbare hinderlijke en verblindende spiegel- en glanseffecten.

Met het nat worden van het wegdek kan de spiegelfactor S zeer hoge waarden aannemen. De macrotextuur heeft hier grote invloed op. Een fijnere macrotextuur zal eerder een gesloten waterfilm (inundatie) vertonen dan een grovere macrotextuur (figuur 47).

D3040_6-6.jpg

Figuur 47: Links: verklaring van de hogere spiegelwaarde bij een natte wegverharding met een fijnere macrotextuur (spiegel). Rechts: een meer grove macrostructuur blijft ook in natte toestand enigszins alzijdig en diffuus reflecteren.

De spiegelfactor van een wegdek met een fijnere macrotextuur is tijdens regen hoger dan bij een wegdek met een grovere macrotextuur. Deze laatste zal niet snel in de toestand van inundatie komen. Anderzijds daalt tijdens opdrogen de spiegelfactor van een wegdek met een fijnere macrotextuur sneller dan op een wegdek met een grovere macrotextuur (zie figuur 48).

D3040_6-7.jpg

Figuur 48: Invloed macrotextuur van een nat asfalt op de spiegelfactor S1 nat. (bron: CIE)

Figuur 49 laat zien wat dit betekent voor de praktijk van wegdekken met verschillende macrotextuur.

D3040_6-8.jpg

Figuur 49: Verschillen in spiegeling van een natte asfalt- en elementenverharding bij daglicht in afhankelijkheid van de macrotextuur (Hogeweg, Zuidlaren).

Een fijne gladde macrotextuur kan bij vochtige en natte omstandigheden een grote mate van indirecte verblinding veroorzaken bij tegenlichtsituaties (zie figuur 50).
D3040_6-9.jpg

Figuur 50: Tegenlichtsituatie op een nat asfaltwegdek.