Rotonde luchtfoto

Meting vochtigheid wegdekken

  • 18 november 2021

Voor het meten van de vochtigheid van wegdekken is geen standaard meetapparatuur voorgeschreven. De vochtigheid van een wegdek kan worden gemeten met een professionele vochtigheidsmeter voor bouwmaterialen (zie figuur 51). Voor lichtreflectie is alleen de toplaag van belang en volstaat een oppervlaktemeting tot circa 3 mm diepte.

D3040_6-10.jpg

Figuur 51: Voorbeeld vochtigheids-oppervlaktemeting op een natte asfaltverharding.

De vochtigheid van het wegdek wordt in deze meting uitgedrukt in aantallen digit. De schaal is relatief. Wegdekken onder de 20 digit kunnen fotometrisch als droog bestempeld worden. Vanaf 20 digit gaat het wegdek van vochtig naar nat. Vanaf circa 85 digit is een textuur volledig watervullend en vindt inundatie plaats. In figuur 52 is de verdeling aangegeven voor droge, vochtige en natte wegdekken.

D3040_6-11.jpg

Figuur 52: Schaalverdeling droog, vochtig en nat (digits) van een vochtigheids-oppervlaktemeting van een wegdek.

Aanbevolen wordt om ook vochtige condities mee te nemen voor de bepaling van de zichtbaarheid. Het toe te passen mineraal aggregaat kan in een mengselontwerp zowel droog als vochtig voor heldere wegdekken gemeten worden door een te meten verhouding vochtig/droog te benoemen als helderheidsbehoud (Duitsland: Restleuchtdichte %).

D3040_6-12.jpg

Meting lichtreflectie van een vochtige donkere steenslag.